Iulie

Iulie

 1. /
 2. Sinaxar
 3. /
 4. Iulie

Cuptor (31 de zile; ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)

 1. Sfinții Mucenici Cosma și Damian, doctorii cei fără de arginți; Cuviosul Petru, patriciu; Sfântul Mucenic Potit Pruncul; Sfântul Ierarh Leontie, Episcopul Rădăuților
 2. Punerea Cinstitului Veșmânt al Maicii Domnului în biserica din Vlaherna; Sfântul Ierarh Iuvenalie, Patriarhul Ierusalimului; Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt
 3. Sfântul Mucenic Iachint; Sfântul Sfințit Anatolie, Patriarhul Constantinopolului; Cuviosul Alexandru, Întâiul începător al Mănăstirii Neadormiților
 4. Sfântul Andrei din Ierusalim, Episcopul Cretei; Sfânta și Dreapta Marta, Maica Sfântului Simion
 5. Cuviosul Atanasie din Aton; Cuviosul Lampadie; Aflarea Cinstitelor Moaște ale Sfintei Fecioare Iuliana
 6. Cuviosul Sisoe cel Mare; Sfinții Mucenici Marin, Marta, Avdifax și Avacum, și cei împreună cu dânșii
 7. Cuviosul Toma Maleon; Sfânta Muceniță Chiriachi; Sfântul Mucenic Peregrin și cei împreună cu el
 8. Sfântul Mare Mucenic Procopie; Sfinții Mucenici Epictet Preotul și Astion Monahul; Sfântul și Dreptul Procopie, făcătorul de minuni din Ustiog
 9. Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, Episcopul Tavromeniei; Sfântul Mucenic Chiril, Episcopul Gortinei; Cuvioșii Patermutie, Coprie și cei împreună cu dânșii; Despre alt Cuvios Patermutie; Despre alt Cuvios Coprie; Sfântul Sfințit Teodor, Episcopul Edesei, și cei împreună cu dânsul
 10. Sfinții Patruzeci de Mucenici, care au pătimit în Cetatea Nicopoli din Armenia; Cuviosul Antonie al Pecerscăi, Întâiul începător al monahilor din Rusia; Aducerea Cinstitului Veșmânt al Domnului nostru Iisus Hristos, din Persia la Moscova
 11. Minunea Sfintei Mucenițe Eufimia, prin care s-a întărit dreapta credință; Sfânta și Dreapta Olga, doamna Rusiei
 12. Sfinții Mucenici Proclu și Ilarie; Cuviosul Părinte Mihail Malein; Sfinții Mucenici Teodor Neamțul și Ioan, fiul său, care au fost uciși în Kiev; Sfântul Mucenic Serapion
 13. Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Iulian, Episcopul Chenomaniei, din Galia; Sfânta Muceniță Golinduhia; Cuviosul Ștefan Savaitul
 14. Sfântul Apostol Acvila, unul din cei șaptezeci; Cuviosul Elie Monahul; Sfântul Nicodim Aghioritul, Purtătorul de Dumnezeu
 15. Sfinții Mucenici Chiric și Iulita; Sfântul și întocmai cu Apostolii, Vladimir, marele domn al Kievului
 16. Sfântul Sfințit Mucenic Atinoghen și cei zece ucenici ai săi; Sfânta Muceniță Iulia Fecioara
 17. Sfânta Mare Muceniță Marina
 18. Sfântul Mucenic Emilian; Cuviosul Pamvo; Cuviosul Ioan mult pătimitorul
 19. Cuvioasa Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare; Cuviosul Dia
 20. Pomenirea suirii la cer cea de foc purtătoare a Sfântului Măritului Prooroc Ilie Tesviteanul
 21. Sfântul Prooroc Iezechiel; Cuviosul Simeon cel nebun pentru Hristos și Sfântul Ioan Pustnicul
 22. Sfânta Mironosiță și întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena
 23. Sfântul Mucenic Foca; Sfântul Sfințit Mucenic Apolinarie, Episcopul Ravenei; Sfinții Mucenici Trofim și Teofil și cei împreună cu dânsul
 24. Sfânta Muceniță Hristina; Cuviosul Policarp, arhimandritul Pecerscăi
 25. Adormirea Sfintei și Dreptei Ana, Maica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sfânta Diaconiță Olimpiada; Cuvioasa Fecioară Eupraxia; Cuviosul Macarie, egumenul mănăstirii de la Apele Galbene
 26. Sfântul Sfințit Mucenic Ermolae, preotul Nicomidiei, și cei împreună cu dânsul; Sfânta Muceniță Parascheva; Cuviosul Moise Ungurul
 27. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, doctorul fără de plată
 28. Sfinții Apostoli și Diaconi: Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, din numărul celor 70; Sfântul Mucenic Iulian; Cuviosul Pavel Xeropotamianul
 29. Sfântul Mucenic Calinic; Sfânta Muceniță Serafima Fecioara
 30. Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, din numărul celor 70; Sfântul Sfințit Mucenic Valentin și cei împreună cu dânsul; Sfântul Polihronie, Episcopul Babilonului, și cei împreună dânsul
 31. Sfântul și dreptul Evdochim