Videotecă

  1. /
  2. Videotecă
Biblia
Facerea
Cartea Facerii: promisiunea
Cartea Facerii: Noe
Iosif în Egipt
Decalogul
Iov
Samuel
Ilie și carul de foc
Daniel și blândețea leilor
Când Dumnezeu a devenit om
Iisus copil
Cel mai bun Profesor
Instaurarea Împărăției Cerurilor
Învierea Domnului
Domnul se înalță, Duhul Sfânt coboară
Ce sunt sfintele epistole?
Apocalipsa
Viața primilor creștini
Sfântul Gheorghe
Ciprian și Iustina
Izolarea, Newton și catacomba
Codul creștinilor și împăratul Constantin
Sfântul Nicolae și furtuna de pe mare
Sfinții Trei Ierarhi
Interpretul Cerului, Sfântul Vasile cel Mare
Vulturul rănit, Sfântul Grigorie Teologul
Biserica Sfânta Sofia și Justinian cel Mare
Teodora, Irina și icoanele
Nașterea unui alfabet - Chiril și Metodie
Sfânta Parascheva și familia ei
Sfânta Filofteia, ocrotitoarea copiilor orfani
Întremeierea Mitropoliilor românești
Ștefan cel Mare, apărătorul Europei
Școala s-a născut în Biserică
Crede și nu cerceta?
Între Cult și Cultură
Sfântul Constantin Brâncoveanu
Sfântul Ioan Iacob Românul
Patriarhul Miron Cristea
Organizarea Bisericii Ortodoxe Române
Ce se întâmplă în biserică - Sfânta Liturghie
Sfânta Taină a Botezului
Mirungerea, taina regalității
Spovedania - taina unui nou început
Împărtășania, taina nemuririi
Cununia, taina iubirii jertfelnice
Sfântul Maslu, taina vindecării
Hirotonia, taina propriei dăruiri
Sfântul Luca al Crimeii, medic, profesor, cercetător și Episcop mărturisitor
Minutul de religie ep. 01: Biblia, Cartea Vieții
Minutul de religie ep. 02: Începutul
Minutul de religie ep. 03: Promisiunea
04. Virusul răului și culorile speranței - Minutul de religie
5. Turnul care n-a ajuns la Cer - Minutul de religie
6. Avraam și Țara Făgăduinței - Minutul de religie
7. Iosif cel frumos și Bucuria iertării - Minutul de religie
8. Moise și marea evadare - Minutul de religie
9. Decalogul - Legea noului popor - Minutul de religie
10. Totul e ușor pentru Dumnezeu - - Minutul de religie
11. Profetul IONA și peștele cel mare
12. IOV și muntele de răbdare - Minutul de religie
13. Samuel profetul și David Regele - Minutul de religie
14. ILIE și carul de foc - Minutul de religie
15. DANIEL și blândețea leilor - Minutul de religie
16. Profețiile se împlinesc: HRISTOS se naște!
17 Și a fost Iisus copil - Minutul de religie
18. Cei 12 Apostoli - Minutul de religie
19. Iisus, cel mai bun profesor - Minutul de religie
20. Minunile - instaurarea Împărăției Cerurilor
21. Povestea Paștelui - începuturi și prevestiri
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SĂRBĂTOAREA SFINTELOR PAȘTI | 19 aprilie 2020 | TVR
23. Povestea Oului de Paște
24. Hristos se înalță, Duhul Sfânt coboară!
25. Vremea DUHULUI. Se naște BISERICA
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | DUMINICA TOMII | 26 aprilie 2020 | TVR
27. EPISTOLE - Minutul de religie
28. APOCALIPSA = DESCOPERIREA
29. Viața primilor creștini și Sf Ignatie
30. Sfântul GHEORGHE - Minutul de religie
31. VRĂJITORUL SE ÎNTOARCE. Sfinții Ciprian și Iustina
32. IZOLAREA, NEWTON ȘI CATACOMBA
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | DUMINICA MIRONOSIȚELOR | 3 mai 2020 | TVR
33. CODUL CREȘTINILOR ȘI ÎMPĂRATUL CONSTANTIN
34. Sf NICOLAE și furtuna de pe mare
35. Sfântul Ioan Gură de Aur - Sfinții Trei Ierarhi 1
36. Sfântul Vasile cel Mare - Sf Trei Ierarhi 2
37. Vulturul rănit - SF GRIGORIE TEOLOGUL
38. Biserica, Sfânta Sofia și Justinian cel Mare
39. Împărătesele Teodora, Irina și ICOANELE
40. Nașterea unui alfabet.Frații Chiril și Metodie
41. SF. PARASCHEVA și familia ei
42. SF FILOFTEIA - Ocrotitoarea copiilor
43. Întemeierea Mitropoliilor Românești - Minutul de religie
44. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT - Minutul de religie
45. Școala s-a născut în biserică
46 Crede și nu cerceta - STIAȚI CĂ 01
47. Între cult și cultură - Știați că 02
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | ÎNĂLȚAREA DOMNULUI | 28 mai 2020 | TVR
48. Sfântul Constantin Brâncoveanu - Minutul de religie
1 IUNIE - La mulți ani, dragilor!
50. Marea Unire și primul Patriarh
51. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române - pe înțelesul tuturor
52. Ce se întâmplă în biserică? - Sf. LITURGHIE
53. Sfintele Taine: BOTEZUL
54. MIRUNGEREA - Taina Regalității
60. Episcopul Doctor: Sf Luca al Crimeii
55. Spovedania - Taina unui nou început
56. ÎMPĂRTĂȘANIA - Taina Nemuririi
57. CUNUNIA - Taina iubirii jertfelnice
58 Taina Vindecării - Sfântul Maslu
59. HIROTONIA - Taina Propriei Dăruiri
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI | 16 AUGUST | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA | UNIVERSUL CREDINȚEI | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SFÂNTUL VOIEVOD NEAGOE BASARAB | 26 SEPTEMBRIE | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SF. AP. PETRU ȘI PAVEL | 29 IUNIE | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | BIBLIA ȘI BISERICA | UNIVERSUL CREDINȚEI | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | 8 NOIEMBRIE - SFINȚII ÎNGERI | UNIVERSUL CREDINȚEI | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SFINȚII COSMA ȘI DAMIAN | UNIVERSUL CREDINȚEI | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SF. CUV. DIMITRIE CEL NOU ŞI SF. DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA | UNIVERSUL CREDINȚEI | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | DESPRE LEGEA IUBIRII | UNIVERSUL CREDINȚEI | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | 5 OCTOMBRIE, ZIUA EDUCAŢIEI | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL | 27 SEPTEMBRIE | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SFÂNTUL VOIEVOD NEAGOE BASARAB | 26 SEPTEMBRIE | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SFÂNTA CRUCE | 13 SEPTEMBRIE | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL| | 23 AUGUST | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI | 16 AUGUST | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | DESPRE PELERINAJ | 12 IULIE | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SFÂNTUL VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE | 2 IULIE| TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SF. AP. PETRU ȘI PAVEL | 29 IUNIE | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | DUMINICA SFINȚILOR ROMÂNI | 21 IUNIE | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | VACANȚA DE VARĂ | 14 IUNIE | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | RUSALIILE | 7 IUNIE | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | 1 IUNIE | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | ÎNĂLȚAREA DOMNULUI | 28 mai 2020 | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | LUMEA PRIMILOR CREȘTINI | 17 mai 2020 | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | DESPRE PRIETENIE - DUMINICA SLĂBĂNOGULUI | 10 mai 2020 | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | DUMINICA MIRONOSIȚELOR | 3 mai 2020 | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | DUMINICA TOMII | 26 aprilie 2020 | TVR
3 MINUTE DIN ORA DE RELIGIE | SĂRBĂTOAREA SFINTELOR PAȘTI | 19 aprilie 2020 | TVR
Ora de religie. Sfințenia - idealul vieții creștine (10 06 2020)
Ora de religie. România - o țară ocrotită de sfinți (10 06 2020)
Ora de religie. Dumnezeu sfințitorul (10 06 2020)
Ora de Religie. Mica mea bibliotecă (03 06 2020)
Ora de Religie. Călătorind cu Dumnezeu (03 06 2020)
Ora de religie. Duhul Sfânt și Biserica (03 06 2020)
Ora de religie. Înălțarea Domnului, ziua eroilor (27 05 2020)
Ora de religie. Înălțarea Domnului, icoana speranței (27 05 2020)
Ora de religie. Dumnezeu - nădejdea noastră (27 05 2020)
Puterea lucrătoare a binelui
Biserica, marea familie
Nu te supăra, frate!
Ora de Religie. Semaforul Bucuriei (13 05 2020)
Ora de Religie. Familia creștină (13 05 2020)
Ora de Religie. Dragostea - liantul desăvârșit (13 05 2020)
Ora de religie. Prietenia - bucuria sufletului (06 05 2020)
Ora de religie. Lăsați copiii să vină la mine (06 05 2020)
Ora de religie. Casa din inima mea (06 05 2020)
Ora de Religie. Prietenii mei din calendar (29 04 2020)
Ora de Religie. Înviere și Credință (29 04 2020)
Ora de Religie. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu (29 04 2020)
Ora de Religie. Înviere și tămăduire (22 04 2020)
Ora de Religie. Învierea Domnului - învierea noastră (22 04 2020)
Ora de Religie. Hristos a înviat! (22 04 2020)
Ora de religie. Treptele vieții, treptele devenirii (01 04 2020)
Ora de religie. Faptele bune, roade ale virtuților (01 04 2020)
Ora de religie. De vorbă cu Dumnezeu și cu oamenii (01 04 2020)
Ora de Religie. O veste bună în casa noastră (27 03 2020)
Ora de Religie. Buna Vestire în viața lumii (27 03 2020)
Ora de religie. Buna Vestire - bucuria așteptării (27 03 2020)
Ora de Religie. Buna vestire (27 03 2020)
Ora de religie. Sfințenia - idealul vieții creștine (10 06 2020)
Ora de religie. România - o țară ocrotită de sfinți (10 06 2020)
Ora de religie. Dumnezeu sfințitorul (10 06 2020)
Ora de Religie. Mica mea bibliotecă (03 06 2020)
Ora de Religie. Călătorind cu Dumnezeu (03 06 2020)
Ora de religie. Duhul Sfânt și Biserica (03 06 2020)
Ora de religie. Înălțarea Domnului, ziua eroilor (27 05 2020)
Ora de religie. Înălțarea Domnului, icoana speranței (27 05 2020)
Ora de religie. Dumnezeu - nădejdea noastră (27 05 2020)
Puterea lucrătoare a binelui
Biserica, marea familie
Nu te supăra, frate!
Ora de Religie. Semaforul Bucuriei (13 05 2020)
Ora de Religie. Familia creștină (13 05 2020)
Ora de Religie. Dragostea - liantul desăvârșit (13 05 2020)
Ora de religie. Prietenia - bucuria sufletului (06 05 2020)
Ora de religie. Lăsați copiii să vină la mine (06 05 2020)
Ora de religie. Casa din inima mea (06 05 2020)
Ora de Religie. Prietenii mei din calendar (29 04 2020)
Ora de Religie. Înviere și Credință (29 04 2020)
Ora de Religie. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu (29 04 2020)
Ora de Religie. Înviere și tămăduire (22 04 2020)
Ora de Religie. Învierea Domnului - învierea noastră (22 04 2020)
Ora de Religie. Hristos a înviat! (22 04 2020)
Ora de religie. Treptele vieții, treptele devenirii (01 04 2020)
Ora de religie. Faptele bune, roade ale virtuților (01 04 2020)
Ora de religie. De vorbă cu Dumnezeu și cu oamenii (01 04 2020)
Ora de Religie. O veste bună în casa noastră (27 03 2020)
Ora de Religie. Buna Vestire în viața lumii (27 03 2020)
Ora de religie. Buna Vestire - bucuria așteptării (27 03 2020)
Ora de Religie. Buna vestire (27 03 2020)
1.Facerea lumii-Biblia pe intelesul tuturor- V.T.-Lectura Mirela Cumpana
2.Adam si Eva -Izgonirea din Rai-Biblia pe Intelesul tuturor- V.T-Lectura Mirela Cumpana
3.Cain si Abel-Potopul-Biblia pe intelesul tuturor V.T. Lectura Mirela Cumpana
4.Turnul Babel,Avraam,Sodoma si Gomora-Biblia pe intelesul tuturor-V.T. Lectura:Mirela Cumpana
5.Isav si Iacov-Iosif vandut-Biblia pe intelesul tuturor-V.T.-Lectura Mirela Cumpana
6.Iosif si fratii lui- Moise si eliberarea israelitilor din robie- Biblia pe intelesul tuturor V. T.
7.Trecerea prin Marea Rosie-Cele zece porunci- Biblia pe intelesul tuturor V.T.
8.Vitelul de aur-Chivotul legii-Saul-David si Goliat -Biblia pe intelesul tuturor- V.T.
9.Regele David-Regele Solomon-Sf. Prooroc Ilie-Biblia pe intelesul tuturor-V.T.
Taina Euharistiei sau Impartasania -Pe intelesul tuturor- Lectura-Pr.Mircea Stoleriu
Taina Mirungerii
Taina Nuntii - Pe intelesul tuturor-Pr.Mircea Stoleriu
Taina Sf. Spovedanii - Pe intelesul tuturor-Lectura-Pr.Mircea Stoleriu
Taina Sf. Maslu- Pe intelesul tuturor-Lectura-Pr.Mircea Stoleriu
Autopsia unui accident de Guy Foissy 1977 Matei Alexandru,G.Constantin TEATRU RADIOFONIC POLITIST
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Poarta Raiului
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Sinceritate
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Gradina sufletului
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Incredere
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Bogati si saraci
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Lumina soarelui
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Timpul schimbarii
Pilde ortodoxe cu talc - Suflete intunecat
Pilde ortodoxe cu talc - Gandul cel bun
Pilde ortodoxe cu talc - Cele doua vasle
Pilde ortodoxe cu talc - Casa Domnului
Pilde ortodoxe cu talc - Risipitor sau zgarcit
Pilde ortodoxe cu talc - Copilul si preotul
Pilde ortodoxe cu talc - Taina Sfintei Cununii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Comori adunate
Pilde ortodoxe cu talc - Sfanta Cruce
Pilde ortodoxe cu talc - Cainta pacatosului
Pilde ortodoxe cu talc - Puterea Sfintei Cruci
Pilde ortodoxe cu talc - Cei doi vecini
Pilde ortodoxe cu talc - Puterea jertfei
Pilde ortodoxe cu talc - Minunea Nasterii Domnului
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Comorile fiecaruia
Pilde ortodoxe cu talc - Cele doua graunte
Pilde ortodoxe cu talc - Intelepciunea calugarului
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Greseala
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Adevar sau minciuna
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Tatal nostru
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Ceasul mantuirii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Rasplata
Pilde ortodoxe cu talc - Sfanta biserica
Pilde ortodoxe cu talc - Liniste sufleteasca
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Criminalul
Pilde ortodoxe cu talc - Taina Sfintei Spovedanii
Pilde ortodoxe cu talc - Dragoste de mama
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Pacatul cel mai mare
Pilde ortodoxe cu talc - Cei doi calugari
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Sfanta simplitate
Pilde ortodoxe cu talc - Cerul, pamantul si lumea
Pilde ortodoxe cu talc - Pentru un milion de dolari
Pilde ortodoxe cu talc - Cheia potrivita
Pilde ortodoxe cu talc - Cel ce inseala
Pilde ortodoxe cu talc - Sfanta Treime
Pilde ortodoxe cu talc - Adevarata comoara
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Ajutor dezinteresat
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Copilul bine-crescut
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - A doua sansa
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Omul milostiv
Pilde ortodoxe cu talc - Pretul lucrurilor
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Vinovatul dovedit
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Tatal
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Rasplata bunatatii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Cei patru ucenici
Rugaciunea domneasca TATAL NOSTRU
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Cainele si pisica
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Omul ipocrit
Pilde ortodoxe cu talc - Sabia si coroana
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - O mana de ajutor
Pilde ortodoxe cu talc - Dragostea Domnului
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Raiul si iadul
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Facerea lumii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Nemurirea sufletului
Pilde ortodoxe cu talc - Cei trei prieteni
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Dreapta educatie
Pilde ortodoxe cu talc - Cele patru piersici
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Viata
Pilde ortodoxe cu talc - Taina Sfantului Botez
Pilde ortodoxe cu talc - Puterea rugaciunii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Pacatul indiferentei
Rugaciuni pentru copii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Ecoul vietii
Poveste pentru toti copiii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Dragostea calugarului
Pilde ortodoxe cu talc - Caldura focului
Pilde ortodoxe cu talc - Al patrulea mag
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Harnicul si lenesul
Pilde ortodoxe cu talc - Trupul si sufletul
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Rugaciuni
Rugaciunea domneasca TATAL NOSTRU
Pilde ortodoxe cu talc - Al patrulea mag
Pilde ortodoxe cu talc - Cel ce inseala
Pilde ortodoxe cu talc - Adevarata comoara
Pilde ortodoxe cu talc - Pretul lucrurilor
Pilde ortodoxe cu talc - Copilul si preotul
Pilde ortodoxe cu talc - Taina Sfintei Spovedanii
Pilde ortodoxe cu talc - Gandul cel bun
Pilde ortodoxe cu talc - Dragoste de mama
Pilde ortodoxe cu talc - Cerul, pamantul si lumea
Pilde ortodoxe cu talc - Cei trei prieteni
Pilde ortodoxe cu talc - Casa Domnului
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Trupul si sufletul
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Cele patru piersici
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Puterea rugaciunii
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Minunea Nasterii Domnului
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Intelepciunea calugarului
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Taina Sfantului Botez
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Taina Sfintei Cununii
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Suflete intunecat
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Risipitor sau zgarcit
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Cele doua vasle
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Criminalul
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Liniste sufleteasca
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Cele doua graunte
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Cainta pacatosului
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Cei doi vecini
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Puterea jertfei
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Sfanta Treime
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Cheia potrivita
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc - Sfanta biserica
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Omul milostiv
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Raiul si iadul
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Facerea lumii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Dragostea calugarului
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Poarta Raiului
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Incredere
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Cainele si pisica
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Pentru un milion
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Puterea Sfintei Cruci
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Dragostea Domnului
Pilde si povestiri ortodoxe cu talc Caldura focului
Pilde ortodoxe cu talc - Sfanta Cruce
Rugaciuni pentru copii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Tatal nostru
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Tatal
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Timpul schimbarii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Viata
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Rasplata
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Pacatul indiferentei
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Sfanta simplitate
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - O mana de ajutor
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Pacatul cel mai mare
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Nemurirea sufletului
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Greseala
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Dreapta educatie
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Gradina sufletului
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Comorile fiecaruia
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Bogati si saraci
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Omul ipocrit
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Sinceritate
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Lumina soarelui
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Comori adunate
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Vinovatul dovedit
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Rasplata bunatatii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Ecoul vietii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Cei patru ucenici
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc Harnicul si lenesul
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Ceasul mantuirii
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Ajutor dezinteresat
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Adevar sau minciuna
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - Copilul bine-crescut
Pilde si povestioare ortodoxe cu talc - A doua sansa
Pilde ortodoxe - Poveste pentru toti copiii
Postul si neascultarea | Filmulete pentru copii | Pilde ortodoxe | Povesti
Calugarul si pasarea | Filmulete pentru copii | Pilde ortodoxe | Povesti
Cum sa predicam | Filmulete pentru copii | Pilde ortodoxe | Povesti
Catelusul (Щенок) film rusesc cu subtitrare in romana
IMPUTINAREA CREDINTEI - Vai de noi si de noi că a ajuns gheena acum lângă noi
Inca putina vreme Lumina este cu voi Umblati cat aveti Lumina ca sa nu va prinda intunericul
CINE VA FI RESPONSABIL PENTRU BINELE PE CARE NU L-AI FACUT ?
Marturisirea unui inselat - Pactul cu diavolul
SFATURI DE LA SFINTII PARINTI DESPRE VIATA DE FAMILIE
Cine pe sarac ajuta, pe Dumnezeu imprumuta
Cand omul merge la biserica pasii lui sunt numarati de ingeri
AJUNGE ZILEI RAUTATEA EI (Matei 6, 34)
PUTEREA CREDINTEI
REGELE SOLOMON - Învataturile celui mai intelept rege din toate timpurile
CRUCEA BUNICII - O minune care s-a petrecut in anul 1965
NASTEREA MAICII DOMNULUI - Sfanta Maria Mica
INVIDIA - Buruiana otravitoare care vine de la diavol
Citirea psalmilor pentru diferite trebuinte sufletesti si trupesti
CARAREA CEA INGUSTA - Povestiri pentru suflet
RUGACIUNILE PACATOASE
DUMNEZEU NE VREA SMERITI, NU SMINTITI
FARA DUMNEZEU NIMIC NU ESTE CU PUTINTA - Pilde de urmat
SFATURILE UNUI CALUGAR PENTRU O VIATA MAI BUNA
Intelepciunea lui Dumnezeu e nebunie pentru oameni - O povestire plina de intelepciune
DESCHIZATORUL CERURILOR - Sfantul Prooroc ILIE TESVITEANUL
Rugaciunea si petrecerea neincetata inaintea lui Dumnezeu
CALEA TACERII - Pilde si povestiri
ULTIMUL VEAC AL ACESTEI LUMI
NU JUDECATI, CA SA NU FITI JUDECATI
NESABUITA GOANA DUPA PLACERI
MINUNILE SAVARSITE DE PARINTELE ARSENIE BOCA IN INCHISORILE COMUNISTE
POGORAREA SFANTULUI DUH
Rugaciuni puternice catre Maica Domnului la vreme de necaz si grea incercare
LA MASA CU DUMNEZEU - O minunata pilda crestina
ZORII CRESTINATATII - SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA
PACATUL MANDRIEI - Chiar si dracii se pot preschimba in ingeri de lumina
EGO - O minunata povestire cu tâlc
GELOZIA - O patima care cauta motive de suferinta
Dupa credinta voastra, fie voua
SAPTAMANA LUMINATA - Saptamana in care Raiul este deschis pentru toti
TAINA ASCULTARII - Povestiri Crestine
CEI CE RABDA CU MULTUMIRE AJUNG LA BUN SFARSIT
Om este cel ce traieste pentru oameni
Aveti ochi si nu vedeti, aveti urechi si nu auziti
Rugaciuni puternice lasate de Sfintii Parinti pentru folosul nostru duhovnicesc
Darurile Lui Dumnezeu - Pilda Talantilor
Sf. Ioan Teologul si vrajitorul Chinops - povestire crestina
SUFERINTA, BLESTEM SAU BINECUVANTARE
PACATUL IMPOTRIVA DUHULUI SFANT
CREDINTA LUMINEAZA MINTEA - PILDE CRESTINE
PUTEREA RUGACIUNII - MINUNEA MUTARII PRIN RUGACIUNE A MUNTELUI ADAR
CE SUNT GANDURILE PACATOASE ?
NASTEREA DOMNULUI - cea mai curata, tainica si minunata zi din an
CELE 20 DE FERICIRI ALE SFANTULUI PARINTE PAISIE AGHIORITUL
AL PATRULEA MAG - O veche povestire crestina
FALSUL PROFET si vremurile de pe urma
CEEA CE DARUIM, PRIMIM INAPOI - Pilde si povestiri crestine
APOSTOLUL LUPILOR - Sf. Apostol Andrei ocrotitorul Romaniei
POSTUL NASTERII DOMNULUI - Postul Fericirii
DESPRE PATIMA FUMATULUI
TAINA SFINTEI CRUCI - Minuni si Invataturi
PSALMI CU PUTERI TAMADUITOARE
PACATELE LIMBII - Cine iubeste cearta, iubeste pacatul
Bolile sunt consecinta pacatelor noastre
Sf. Cuv. PARASCHEVA - Copila care a lăsat totul si i-a urmat lui Hristos
CELE 10 PORUNCI
Pilde care ne pot schimba viata
PILDE CRESTINE - Credinta fara fapte e zadarnica
CELE 7 PACATE DE MOARTE
BLESTEMUL NEDREPT - Povestiri adevarate
PILDE CRESTINE
POFTELE TRUPULUI INTUNECA MINTEA - Pilda Crestina
Pocainta, poarta de intrare in Imparatia Cerurilor - TAIEREA CAPULUI Sf. IOAN BOTEZATORUL
TALHARUL DE PE CRUCE
TURNUL BABEL
SODOMA SI GOMORA
Adormirea Maicii Domnului
CAT PAMANT II TREBUIE UNUI OM - O frumoasa pilda crestina
Praznuirea Sfintilor Apostoli PETRU SI PAVEL
Parintele Paisie Aghioritul - darul lui Dumnezeu pentru oameni
DESPRE INALTAREA DOMNULUI - CU PARINTELE ILIE CLEOPA
Invierea Mantuitorului IISUS HRISTOS
RASTIGNIREA DOMNULUI
MINUNEA DE LA IERUSALIM - SFANTA LUMINA
DESPRE PACATUL CLEVETIRII
POVESTIRI CRESTINE - despre patima betiei
PILDE DIN PATERIC - Averea parintilor, ispita pentru copii
JURNALUL FERICIRII - Sfaturi de la parintele Nicolae Steinhardt
Ce sa facem ca sa traim mai bine - Povestiri crestine
Cand ai un necaz mare sa te rogi Maicii Domnului
CAT DE GREA ESTE CRUCEA - povestiri crestine
DE CATE FELURI SUNT LACRIMILE - arhimandrit Ilie Cleopa
CEI DOI OAMENI DESPRE CARE BIBLIA SPUNE CA NU AU MURIT NICIODATA
De la parintele Ilie Cleopa - SA NU CREDETI IN VISE SI VEDENII
MIRACOLUL CREDINTEI - Povestiri Crestine
MESAJE TULBURATOARE - JUDECATA DE APOI
DORINTA DE RAZBUNARE ALUNGA DUHUL SFANT DIN VIATA NOASTRA
NESTEMATE CRESTINE - Povestiri
CUM SA POSTIM - sfaturi pentru folos duhovnicesc
SECRETUL SPOVEDANIEI SI RUTINA MARTURISIRII PACATELOR
PILDE ALESE - LUMINA DIN OAMENI
POVESTIRI PILDUITOARE
POVESTE PENTRU SUFLET
PUTEREA CUMPLITA A BLESTEMULUI
INTAMPLARI PILDUITOARE
PILDE CRESTINE
O POVESTE EMOTIONANTA
SFINTII SUNT PRIETENII LUI DUMNEZEU SI AI COPIILOR
CE ÎNSEAMNĂ SĂ FIU CREŞTIN
SUNT COPILUL LUI DUMNEZEU ŞI AL PĂRINŢILOR MEI
OMUL ESTE CEA MAI IMPORTANTĂ FIINTA DE PE PAMANT
Prima ora de religie a micului crestin
ÎNĂLŢAREA DOMNULUI LA CER
SUNT CREŞTIN ŞI LA ŞCOALĂ
CE SIMT FATA DE CEILALTI
DUMNEZEU NE-A DĂRUIT O LUME FRUMOASĂ
CUM VORBIM CU CEI DIN JUR
De Ce Unii Oameni Sunt Buni, Iar Altii, Nu…
Cel Smerit La Cuget Nu Se Simte Niciodata Intetit, Grabit Si Tulburat
Cei Doi Oameni Despre Care Biblia Spune Ca Nu Au Murit Niciodata
Cela Ce Miluieste Pe Sarac, Imprumut Da Lui Dumnezeu Si Dupa Ceea Ce Da I Se Va Rasplati
Cand Omul Merge La Biserica, Pasii Lui Sunt Numarati De Ingeri
Libertatea Omului si Alegerea Intre Spiritual si Material
Ajunge Zilei Rautatea ei! Matei 6, 34
Lista Pacatelor Ortodoxe - Indreptar De Spovedanie
Taina Sfintei Spovedanii - Cele Mai Frumoase Pilde Si Povestiri Crestine
Pilda Celor 10 Fecioare * In Asteptarea Mirelui
Pilde Si Povestiri Crestine * Lumina Si Credinta
Sfintii Inchisorilor, Martirii Marturisitori In Credinta
Pilde din Pateric folositoare pentru o viata mai buna
Sfanul Ioan Gura de Aur - Cel mai mare predicator crestin
Sfantul Haralambie, Stralucire A Harului
Cele 20 de Vami ale Vazduhului
Crezul Crestin Ortodox, Ce Reprezinta El De Fapt
Acorda timp pentru rugaciune - Invata sa te rogi
Sfantul Spiridon - Facatorul de Minuni
Sfantul Ierarh Nicolae - Facatorul de Minuni
Apostolul Lupilor, Sfantul Apostol Andrei Ocrotitorul Românilor
Postul Nasterii Domnului (Postul Craciunului) - 10 Regului ale postului
Despre credinta in Dumnezeu si indoiala in credinta
Viata Sfantului Dimitrie cel Nou
Patimile Grave ale Societatii Moderne
Aveti Ochi Si Nu vedeți, Aveti Urechi Si Nu Auziti * Invataturi Crestine
Ce Este Rugaciunea si Cum Ne Ajuta
CELE MAI FRUMOASE PILDE DESPRE CREDINTA
Pilde Crestine - Casa Domnului, Ceasul Mantuirii si Multe Altele
PILDA ORTODOXA, DRAGOSTE SI CREDINTA
POVESTIRI CU TALC - PILDE CRESTINE -
POVESTIRI SI PILDE CRESTINE
POVESTEA NUMELOR DE BOTEZ
SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA
DESPRE BISERICA SI PUTEREA CREDINTEI
RELATARI BIBLICE, DE LA POTOP PANA IN ZILELE NOASTRE - 2016
Un Buchet De Pilde Crestine Pe Care Trebuie Sa Le Asculti
PACATUL IMPOTRIVA DUHULUI SFANT - DEZVALUIRI CRESTINE, 2016
ABECEDARUL VIETII - SFAT DUHOVNICESC
10 PILDE FRUMOASE - MORALA CRESTINA, 2016
SFANTUL ILIE ( Dumnezeu te iubește)
Colectie De Pilde Crestine Speciale - Linistea Sufleteasca, Puterea Jerfei si Multe Altele
Pilde si Istorioare Extrase din Patericul Sinaitic
Povestea Lui Mos Gheorghe Lazar, Omul Care L-a Iubit Pe Dumnezeu
Puterea Nestiuta a Acatistelor
Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel
Rusaliile - Pogorarea Sfantului Duh
Inaltarea Domnului
Sfantul Mare Mucenic Gheorghe - Purtatorul de Biruinta
Cea Mai Frumoasa Muzica BIsericeasca
Saptamana Patimilor
Intrarea Domnului In Ierusalimm Drumul Spre Moarte De Bunavoie
Sarbatoarea Bunei Vestiri sau Blagovestenia
Despre Adevarata Credinta
PILDA SEMANATORULUI
Despre Spovedanie de la Parintele Cleopa
Moise, Omul Care L-a Vazut Pe Dumnezeu
10 Pilde Crestin Ortodoxe
Te Caut, Nu Te Simt, Dar Te Intalnesc Mereu - Pilda Crestin Ortodoxa
Nu Judecati Ca Sa Nu Fiti Judecati * Pacatul Judecatii Aproapelui, Pustiirea Sufletului
Sfântul Grigore Teologul - Văzător al tainelor Dumnezeiești
Mănăstirea Cozia - Minunea Evului Mediu Romanesc
NASTEREA DOMNULUI, SARBATOAREA BUCURIEI
DE CATE ORI CADEM, SA NE RIDICAM
POVESTIRI DUHOVNICESTI
POVESTIRI CRESTINE
POVESTIRI DESPRE ASCULTARE SI CREDINTA
POVESTIRI CRESTINE IMPRESIONANTE
POVESTIRI PILDUITOARE
NESTEMATE DUHOVNICESTI
PILDE PENTRU SUFLET
VIRTUTILE SFINTILOR - RABDAREA
PILDE CRESTINE
PUTEREA CREDINTEI
O POVESTE DESPRE CREDINTA SI IUBIRE - 40 DE LITURGHII
POVESTIRI CRESTINE
POVESTIRI CU MORALA
POVESTIRI CRESTINE
CELE PATRU EVANGHELII
CUM SA POSTIM - sfaturi pentru folos duhovnicesc
SAPTAMANA LUMINATA - Saptamana in care Raiul este deschis pentru toti
Maica Sfanta
Maica Sfanta
Elemente de noutate ale noului (Curriculum național)
Concert Colinde Psaltice
PILDELE LUI IISUS, Pilde Crestine
Platforme pentru înregistrarea mesajelor audio (mp3)
1.Facerea lumii-Biblia pe intelesul tuturor- V.T.-Lectura Mirela Cumpana
Sfântul Grigore Teologul - Văzător al tainelor Dumnezeiești
CELE 10 PORUNCI
PACATUL IMPOTRIVA DUHULUI SFANT
RUGACIUNILE PACATOASE
BLESTEMUL NEDREPT - Povestiri adevarate
CEEA CE DARUIM, PRIMIM INAPOI - Pilde si povestiri crestine
LA MASA CU DUMNEZEU - O minunata pilda crestina
Bolile sunt consecinta pacatelor noastre
SODOMA SI GOMORA
CE SUNT GANDURILE PACATOASE ?
CEI DOI OAMENI DESPRE CARE BIBLIA SPUNE CA NU AU MURIT NICIODATA
SUFERINTA, BLESTEM SAU BINECUVANTARE
CELE 7 PACATE DE MOARTE
MINUNEA DE LA IERUSALIM - SFANTA LUMINA
PACATUL MANDRIEI - Chiar si dracii se pot preschimba in ingeri de lumina
REGELE SOLOMON - Învataturile celui mai intelept rege din toate timpurile
Sf. Ioan Teologul si vrajitorul Chinops - povestire crestina
CRUCEA BUNICII - O minune care s-a petrecut in anul 1965
ULTIMUL VEAC AL ACESTEI LUMI
Intelepciunea lui Dumnezeu e nebunie pentru oameni - O povestire plina de intelepciune
PSALMI CU PUTERI TAMADUITOARE
TAINA ASCULTARII - Povestiri Crestine
Cine pe sarac ajuta, pe Dumnezeu imprumuta
DESCHIZATORUL CERURILOR - Sfantul Prooroc ILIE TESVITEANUL
Cand omul merge la biserica pasii lui sunt numarati de ingeri
Darurile Lui Dumnezeu - Pilda Talantilor

Ajută-ne să fim mai buni:

Ai un filmuleț pe care ai fi vrut să-l găsești aici? Ai găsit vreo greșeală? Ai vreo idee pentru această rubrică? Scrie-ne propunerea ta: