Clasa a X-a

Clasa a X-a

 1. /
 2. Materiale didactice
 3. /
 4. Clasa a X-a

Cuprins

Test inițial

Manuale digitale

Nu există manual.

Auxiliare, ghiduri și metodologii

    Programa școlară

    Sugestii de bibliografie pentru lectura suplimentară

    1. Biblia
    2. Actele martirice
    3. Anania, Valeriu, Cerurile Oltului
    4. Antim Ivireanu, Didahii
    5. Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească (selectiv)
    6. Bălan, Ioanichie, Sfintele moaște din România
    7. Braniște, Ene, Braniște, Ecaterina, Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase
    8. arte de rugăciuni
    9. Catehism creștin ortodox
    10. Drîmba, Ovidiu, Istoria culturii și civilizației (selectiv)
    11. Evdochimov, Paul, Arta icoanei
    12. Sfântul Ioan Damaschinul, Cele trei tratate contra iconoclaștilor (selectiv)
    13. Sfântul Ioan Damaschinul, Dogmatica (selectiv)
    14. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei (Predica de pe munte)
    15. Nicodim Măndiță, Minunile Sfintei Cruci în viețile sfinților
    16. Patericul românesc
    17. Poezia română religioasă, I. de la Dosoftei la Nichifor Crainic
    18. Sfinți români, apărători ai legii strămoșești
    19. Stăniloae, Dumitru, Reflecții despre spiritualitatea poporului român
    20. Viețile sfinților

    Sugestii pentru repertoriul de cântece și pentru audițiile muzicale

    Repertoriul de cântece

    1. Colinde
    2. Carte de cântări bisericești
    3. Slujbele Sfinților Români din Transilvania și alte cântări religioase

    Audiții muzicale

    1. G. Fr. Haendel, Corul “Aleluia”, în Oratoriul Messia
    2. H. Berlioz, “Visul unei nopți de Sabat”, în Simfonia fantastică, Op.14
    3. Haydn, Oratoriul Creațiunea (fragment)
    4. L. van Beethoven, “Agnus Dei”, în Missa Solemnis
    5. L. van Beethoven, “Oda Bucuriei” (pe un text de Fr. Schiller), în Simfonia a IX- a în Re minor
    6. Nicolae Lungu, Liturghia bizantină pe melodii tradiționale ortodoxe române
    7. P. I. Ceaikovski, Liturghia
    8. “Polihronion pentru Antim Ivireanul” (fragment), în Documente ale culturii vocale în Muntenia, Moldova și Transilvania, Discul nr. II, Corul de cameră “Madrigal”
    9. W. A. Mozart, “Lacrymosa”, în Recviem