Cuvânt la platforma e-learning a profesorilor de religie

  1. /
  2. Despre
  3. /
  4. Cuvânt la platforma e-learning a...

Răspândirea lui COVID-19 a schimbat profund existența noastră și modul de a trăi. Ca ucenicii din evanghelie am ajuns înfricoșați și dezorientați cuprinși fiind pe nepregătite de o furtună neașteptată și furioasă. La dificultățile sanitare s-au adăugat cele economice și sociale. Sistemele educative din toată lumea au suferit pandemia la nivel fie școlar, fie academic. Pretutindeni s-a încercat să se asigure un răspuns rapid prin platforme digitale pentru didactica la distanță, a căror eficacitate a fost condiționată, însă, de o inegalitate marcată a oportunităților educative și tehnologice. Mulți copii n-au putut avea acces la instruire, mărind prăpastia educativă existentă deja. Și totuși, multe instituții educative au asigurat o pregătire formativă și culturală cu caracter public, în folosul întregii comunități.

În acest context, împreună cu un grup de profesori inimoși și cu multă credință în Dumnezeu, ne-am gândit să creăm o platformă e-learning pentru Ora de Religie. Pentru realizarea acestei resurse educaționale s-a angajat, printre primii în țara noastră, profesoara Carmen Oprea împreună cu soțul ei Florin. Datorită lor și apoi și a altor lucrători în ogorul Domnului s-a realizat această didactica la distanță, atât de necesară în acest moment de grea încercare pentru învățământul nostru religios. Platforma noastră pentru Ora de Religie și-a propus să ofere ambientul educativ format din persoane care se întâlnesc pe calea virtuală pentru a interacționa direct, fără ca acest mod de educație să constituie pur și simplu un context accesoriu la activitatea educativă însăși. Substanța acestui mod de a se informa, atât pentru profesori cât și pentru elevei, am dorit să devină un dialog dintre profesori și elevi. Drept urmare, constatăm de pe o zi pe alta că această platformă este este absolut necesară pentru formarea persoanei și pentru înțelegerea critică a realității.

Platforma noastră nu poate ține locul claselor de studiu nici pentru profesori și nici pentru elevi, doar poate oferi un minim necesar pentru construirea unor variate identități de relație. Deci, procesul de creștere psiho-pedagogică nu se poate realiza fără întâlnirea cu alții și prezența celuilalt face să se nască condițiile necesare pentru înflorirea creativității și a incluziunii. Așa că numai relațiile interpersonale constituie locul în care transdisciplinaritatea și interdisciplinaritatea se evidențiază drept criterii culturale fundamentale pentru a zăgăzui riscurile de fragmentare și dezintegrare a științelor, precum și pentru deschiderea acestor științe la lumina credinței noastre în Dumnezeu. Persoana concretă și reală este însuși sufletul proceselor educative formale și informale, precum și izvor inepuizabil de viață pentru natura sa esențial relațională și comunitară, care implică mereu cele două dimensiuni: verticală deschisă la comuniunea cu Dumnezeu și orizontală la comuniunea între oameni. Educația religioasă, inspirându-se din această viziune creștină despre realitate în toate exprimările sale, are ca obiectiv prioritar formarea integrală a persoanei umane chemate să trăiască în manieră responsabilă o vocație specifică în comuniune de iubire cu Dumnezeu și în frățietate cu ceilalți oameni.

Tocmai pentru aceasta, în aceste timpuri, am considerat că este necesar ca într-o lume în care totul este intim relaționat, să ne simțim uniți în găsirea de parcursuri formative noi care să ne permită să creștem împreună utilizând instrumentele relaționale pe care ni le oferă tehnologia de astăzi. Această deschidere la ascultarea sinceră și de neînlocuit a glasului celuilalt presupune o reflecție și o proiectare comună, prețuind relatările personale și proiectele împărtășite, învățăturile istoriei și ale înțelepciunii cu care Dumnezeu ne-a înzestrat pe fiecare în parte. Într-un asemenea proces de formare în relație și în cultura întâlnirii prin intermediul acestei platforme de religie oricine poate găsi spațiu și valorizarea sa în casa comună a Bisericii noastre Ortodoxe. Deci, împreună cu colaboratorii noștri de la Centrul Eparhial, cu Inspectorii de religie și cu Profesorii de religie din Arhiepiscopia noastră și din Mitropolia Olteniei, am gândit să formăm o logică a comuniunii și a solidarității, care să lucreze pentru a configura Ora de Religie ca spațiu al unei fraternități adevărate. Această slujire, în situația actuală, se dorește să pună în evidență un proiect educativ religios tot mai comunitar și împărtășit tuturor. Evident platforma noastră izvorăște din puterea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos și din învățăturile Bisericii noastre Ortodoxe. Ea este destinată să colaboreze în sinergia generoasă și deschisă spre toate disciplinele curriculare la răspândirea unei autentice culturi a cunoașterii adevărului despre Dumnezeu și despre lume precum și a întâlnirii dintre profesori și elevi.

În virtutea acestui fapt îndemnăm pe toți inspectori de religie, atât cele cinci județe ale  Mitropolie Olteniei cât și din întreaga țară, pe toți profesorii de religie și pe toți elevii și elevele din Oltenia și din țară, să se angajeze eficient în îmbogățirea acestei platforme de religie și în formarea persoanelor disponibile să se pună în slujba  Bisericii și a scolii. Așadar, timpul nostru nu mai este timpul indiferenței, al egoismelor și al diviziunilor. Dacă toată lumea suferă trebuie negreșit să se și unească în înfruntarea pandemiei, ca provocarea pe care o înfruntăm să ne unească într-o amplă alianță educativă pentru a forma persoane mature, capabile să depășească fragmentări și contrapoziții și să reconstruiască țesutul de relații pentru o omenire mai fraternă și mai credincioasă lui Dumnezeu. Această alianță educativă trebuie să ne învețe de asemenea să lucrăm în echipă ca să regăsim pasul comun în a reînnoi pasiunea pentru o educație mai deschisă și inclusivă, capabilă de ascultare răbdătoare, dialog constructiv și înțelegere reciprocă. În toate trebuie pusă o responsabilitate amplă și deschisă, ca toți cei care au la inimă construirea unui proiect educativ reînnoit, să realizeze o pastorația școlară și universitară.

Exprimăm o apreciere vie doamnei profesoare Carmen Oprea și domului Florin Oprea, colaboratorilor noștri de la Centrul Eparhial, inspectorilor de religie și tuturor profesorilor de religie din Mitropolia Olteniei. Voi, frații și surorile mele, sunteți chemați prin această platformă să dați mărturie a credinței voastre tuturor celor care au dorit ca Ora de Religie să apună în aceste vremuri tulburi. Cu curaj, muncă și bărbăție voi v-ați arătat mai puternici decât problemele timpului construind cu migală această platformă educațională prin care s-au coordonat eforturile tuturor profesorilor de religie pentru a susține și a asigura angajarea educativă religioasă a copiilor noștri. Datorită vouă Ora de Religie are în continuare în Mântuitorul Iisus Hristos calea, adevărul și viața (cf. Ioan 14, 6) oferind tuturor, profesori și elevi, izvorul peren de apă vie (cf. Ioan 4, 7-13) care revelează noul sens al existenței și îl transformă. Să aveți, așadar, convingerea că în educația religioasă locuiește sămânța speranței: o speranță de dreptate, adevăr și pace în Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul slavei.

♰ Acad. Prof. Univ. Dr. Irineu