Clasa a XI-a

Clasa a XI-a

 1. /
 2. Materiale didactice
 3. /
 4. Clasa a XI-a

Cuprins

Test inițial

Manuale digitale

    Programa școlară

    Sugestii de bibliografie pentru lectura suplimentară

    1. Biblia
    2. Anania, V., Cerurile Oltului, Râmnicu Vâlcea, Editura Episcopiei Râmnicului și Argeșului, 1990
    3. Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească (selectiv), București, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1981
    4. Braniște, E., Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, Caransebeș, Editura Diecezană, 2001
    5. Carte de rugăciuni
    6. Catehism creștin ortodox
    7. Drîmba, O., Istoria culturii și civilizației (selectiv), Vol. I-III, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1984
    8. Sfântul Ioan Damaschinul, Dogmatica (selectiv), București, Editura Scripta, 1993
    9. Moldovan, I., Teologia iubirii, vol. I-II, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 1996
    10. Patericul, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 1990
    11. Păcurariu, M., Istoria Bisericii ortodoxe Române, compendiu, Chișinău, 1993
    12. Stan, A., Rus, R., Istoria religiilor. Manual pentru Seminariile Teologice, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1991
    13. Stăniloae, D., Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 1986
    14. Todoran, I., Zăgrean, I., Teologie dogmatică, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1991
    15. Zăgrean, I., Morala creștină. Manual pentru Seminariile Teologice, Cluj-Napoca, Editura Renașterea, 2002

    Sugestii pentru repertoriul de cântece și pentru audițiile muzicale

    Repertoriul de cântece

    1. Colinde
    2. Carte de cântări bisericești
    3. Cântările Sfintei Liturghii

    Audiții muzicale

    1. Anonimus, Iată, mirele;
    2. G. Enescu, Rapsodia română în Re major, Op.11, nr.2.
    3. G. Fr. Haendel, Corul “Aleluia”, în Oratoriul Messia
    4. Gh. Cucu, Miluiește-mă, Dumnezeule!
    5. Gh. Mandicevschi, Și era la ora la a șasea
    6. D. Chirescu, Cămara Ta, Mântuitorule
    7. Chirescu, Pre Tine te lăudăm
    8. Hrisafi, Aghios o Theos
    9. Haydn, Oratoriul Creațiunea (fragment)
    10. L. van Beethoven, “Agnus Dei”, în Missa Solemnis
    11. N. Lungu, Liturghia bizantină pe melodii tradiționale ortodoxe române
    12. P. I. Ceaikovski, Liturghia
    13. P. Constantinescu, Nașterea din Oratoriul bizantin de Crăciun
    14. Rugăciune pentru Constantin Brâncoveanu (pe o melodie de Filotei sîn Agăi Jipei)