Despre proiect

Despre proiect

  1. /
  2. Despre
  3. /
  4. Despre proiect

Educația copiilor și a tinerilor trebuie să fie în permanență o prioritate națională întrucât, fără educație, o societate nu poate evolua nici social și nici spiritual sau moral. Actul educațional presupune implicare și responsabilitate, determinare, răbdare, corectitudine și fidelitate față de idealurile unei educații integrale și permanente.

Prin intermediul Proiectului Platforma e-Religie putem susține continuarea învățării și creșterea calității actului educativ la disciplina Religie atât prin crearea și dezvoltarea unor resurse inovative online și exemple de activități de învățare față în față și online (ce pot fi aplicate de profesorii de religie atât în perioada suspendării cursurilor cât și în perioada cursurilor față în față) , cât și prin crearea unei platforme e-learning care să cuprindă toate aceste resurse inovative necesare consolidării și menținerii spiritului religios al tinerilor și păstrării legăturii dintre profesorul de religie și elevi.

Platforma e-learning a profesorilor de Religie, se adresează cadrelor didactice, specializarea Religie, cultul ortodox, din întreaga țară, și funcționează cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

Instituțiile coordonatoare ale acestui proiect sunt:

Arhiepiscopia Craiovei, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, Inspectoratul Școlar Județean Olt și Facultatea de Teologie din Craiova.

Echipa de implementare a proiectului este următoarea:

1. COORDONATOR ȘTIINȚIFIC PROIECT:  ÎPS. Prof. Univ. Dr. Irineu  POPA, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei

2. MANAGER PROIECT: Prof. Drd. Carmen OPREA, Metodist, Inspectoratul Școlar județean Dolj

4. DIRECTOR PROIECT: Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae-Răzvan STAN, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova

5. DIRECTOR E-LEARNING PROIECT: Florin OPREA, specialist IT

6. DIRECTOR PROIECT:  Prof. Dr. Iuliana GHEORGHE, Inspector specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Dolj

7. DIRECTOR PROIECT: Pr. Prof. Neofit STĂNCIULESCU, Inspector specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Gorj

8. DIRECTOR PROIECT: Diac. Drd. Adrian LUPU, Inspector Învățământ, Arhiepiscopia Craiovei

9. DIRECTOR PROIECT: Prof. Laura LĂCRARU, Inspector specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea

10. DIRECTOR PROIECT: Prof. Dana SĂFTOIU, Inspector specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți

11. DIRECTOR PROIECT: Prof. Luciana SLUJITORU, Inspector specialitate, Inspectoratul Școlar Județean Olt

Platformă de învăţare de tip e-learning, își propune să facilitează activităţile desfăşurate de elevi și profesori pentru dezvoltarea și formarea competenţelor prevăzute de programa şcolară permiţând înţelegerea, consolidarea și recapitularea, aprofundarea și extinderea conţinuturilor ce facilitează formarea de deprinderi şi abilităţi corespunzătoare nivelului de învăţământ, activităţi educative și domeniu de pregătire în care se află elevii și preşcolarii. Dintre obiectivele generale ale proiectului, amintim:

  • Formarea competențelor digitale pentru profesorii de religie din învățământul primar, gimnazial și liceal în vederea creșterii calității şi relevanței activităţilor din școli;
  • Conceperea resurselor didactice online și offline necesare consolidării și menținerii spiritului religios al elevilor și păstrării legăturii dintre profesorul de religie și elevi;
  • Crearea unei platforme e-learning care să cuprindă resursele didactice create în mediul online, respectiv crearea unor fișe de evaluare pe unitățile de învățare și exerciții de consolidare realizate pentru fiecare conținut din programă.

Scopul Platformei e-Religie este, atât acela de a prezenta exemple de resurse didactice care să evidențieze diversitatea situațiilor educaționale și care să încurajeze autonomia, reflexivitatea și creativitatea profesorilor de Religie, cât și promovarea colaborării, a schimbului de experiență și împărtășirea de bune practici între profesorii de religie, pentru a face ora de religie mai adaptată nevoilor elevilor și contextelor variate în care se poate realiza învățarea. Implementarea proiectului platformei are un impact bun asupra Orei de Religie prin creşterea contribuției disciplinei religie la formarea personalităţii elevilor în concordanţă cu valorile creştine.