Clasa a IV-a

Clasa a IV-a

 1. /
 2. Materiale didactice
 3. /
 4. Clasa a IV-a

TEMA MAJORĂ:

Dumnezeu este Calea

Cuprins

Test inițial

Manuale digitale

    Programa școlară

    Modalități de exemplificare a elementelor de conținut

    Lista elementelor de conținut este completată cu un ansamblu de elemente de tip predominant confesional (rugăciuni, texte biblice, texte despre viața unor sfinți, cântări religioase și colinde), recomandate a fi abordate pe parcursul clasei. Acestea nu vor fi analizate ca unități de conținut de sine stătătoare, ci vor constitui modalități de exemplificare a temelor menționate.

    • audierea și/sau învățarea unor rugăciuni: rugăciune pentru cei care ne fac bine; rugăciuni/ tropare închinate sfinților;
    • audierea și/sau învățarea unor texte biblice scurte, ce pot fi corelate cu proverbe și zicători cu mesaj asemănător: „Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta și din tot sufletul tăuși din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți.” (Luca 10, 27); „Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: Să păzim poruncile Lui; și poruncile Lui nu sunt grele.” (I Ioan 5, 3); „Ascultă sfatul și primește învățătura, ca să fii înțelept toată viața.” (Pilde 19, 20); „Pe toate căile tale,gândește-te la Domnul” (Pilde 3, 6);
    • audierea și/sau învățarea de cântări religioase și cântece patriotice: răspunsurile la Ectenia mare; „Crucii Tale”; „Veniți să ne închinăm (cu variante pentru praznicele împărătești studiate)”; răspunsurile la Ectenia întreită; răspunsurile la Ectenia cererilor; „Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare” etc.;
    • audierea și/sau învățarea de colinde: „Doamne, a Tale cuvinte”; „Nouă, azi ne-a răsărit”; „O, ce veste minunată”; „Trei crai de la răsărit”;
    • lectura unor aspecte din viața unor sfinți: Sfântul Proroc Moise, Sfântul Proroc Ilie, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Sfinții Trei Ierarhi: Vasile, Grigore și Ioan, Sfântul Ierarh Spiridon, Sfântul Mucenic Ștefan, Sfânta Muceniță Ecaterina, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Ștefan cel Mare, Sfântul Neagoe Basarab, Sfinții Martiri Brâncoveni etc.