Octombrie

Octombrie

 1. /
 2. Sinaxar
 3. /
 4. Octombrie

Brumărel (31 de zile; ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)

 1. Cuvânt la Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sfântul Apostol Anania; Cuviosul Roman, făcătorul de condace
 2. Sfântul Mucenic Ciprian și Sfânta Muceniță Iustina fecioara; Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos
 3. Sfântul Mucenic Dionisie Areopagitul; Povestirea Sfântului Dionisie despre Sfântul Carp și alți doi păcătoși
 4. Sfântul Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Cuviosul Părinte Ammun; Cuviosul Părinte Pavel cel Smerit; Sfinții Părinți Gurie, Arhiepiscopul Cazanului, și Varsanufie, Episcopul Tferului
 5. Sfânta Muceniță Haritina; Cuviosul Părinte Damian Prezbiterul, tămăduitorul Pecerskăi; Cuviosul Părinte Ieremia, înaintevăzătorul de la Pecerska; Cuviosul Părinte Matei, înaintevăzătorul
 6. Sfântul Apostol Toma
 7. Sfinții Mucenici Serghie și Vah
 8. Cuvioasa Maica Pelaghia, care mai înainte a fost desfrânată; Cuvioasa Taisia, care de asemenea a fost desfrânată
 9. Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu; Cuviosul Părinte Andronic și Sfânta Atanasia, soția lui
 10. Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia; Cuviosul Părinte Teofil Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Teotecn
 11. Sfântul Apostol Filip, unul din cei șapte diaconi; Cuviosul Părinte Teofan Mărturisitorul, făcătorul de canoane; Minunea ce s-a făcut de Icoana Domnului nostru Iisus Hristos
 12. Sfinții Mucenici Tarah, Prov și Andronic; Cuviosul Părinte Cozma, Episcopul Maiumei, făcătorul de canoane
 13. Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica, sora lui Papil; Sfântul Mucenic Veniamin diaconul
 14. Cuvioasa Maica Parascheva de la Iași; Sfinții Mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelesie; Cuviosul Părinte Nicoli Sviatoșa, stăpânitorul Cernigovului
 15. Cuviosul Mucenic Lucian, prezbiterul Antiohiei celei Mari; Cuviosul Părinte Eftimie cel Nou
 16. Sfântul Mucenic Longhin sutașul, cel de la Crucea Domnului
 17. Sfântul Prooroc Osea; Sfântul Cuvios Mucenic Andrei; Sfinții fără de arginți și frați buni, Cosma și Damian, și cei împreună cu dânșii
 18. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
 19. Sfântul Prooroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Cuviosul Părinte Ioan de la Rila
 20. Sfântul Mucenic Artemie
 21. Cuviosul Părinte Ilarion cel Mare; Cuviosul Părinte Filotei, cel ce a pustnicit în Muntele Atonului; Sfântul Visarion Mărturisitorul; Sfântul Sofronie Mărturisitorul de la Cioara-Sebeș; Sfântul Mucenic Oprea Nicolae de la Săliște
 22. Sfântul Părinte Averchie, Episcopul Ierapolei
 23. Sfântul Apostol Iacob, fratele Domnului după trup; Sfântul și fericitul Iacob de la Borovițchi
 24. Sfântul Mucenic Areta și cei împreună cu dânsul; Cuviosul Părinte Areta din Pecerska
 25. Sfinții Mucenici notari Marcian și Martirie
 26. Sf. Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni
 27. Sfântul Mucenic Nestor; Cuviosul Părinte Nestor, cronicar al Rusiei; Preacuviosul Părinte Dimitrie cel Nou, ale cărui Sfinte Moaște se află în București
 28. Sfinții Mucenici Terentie, Neonila și cei șapte fii ai lor; Sfânta Mare Muceniță Parascheva; Sfântul Părinte Atanasie, Patriarhul Constantinopolului
 29. Sfânta Cuvioasa Muceniță Anastasia Romana; Cuviosul Părinte Avramie Sihastrul și Fericita Maria, nepoata lui; Cuviosul Părinte Avramie, arhimandritul mănăstirii Rostovului, noul făcător de minuni
 30. Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia
 31. Pătimirea Sfinților Apostoli din cei șaptezeci: Stahie, Amplie, Urban, Narcis, Apelie și Aristobul; Sfântul Mucenic Epimah; Viața Cuvioșilor Părinți Spiridon și Nicodim, prescurari de la Pecerska; Sfântul Părinte Simeon, noul cuvântător de Dumnezeu