Noiembrie

Noiembrie

 1. /
 2. Sinaxar
 3. /
 4. Noiembrie

Brumar (30 de zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)

 1. Sfinții doctori fără de argint Cosma și Damian; Sfântul Mucenic Erminigheld; Sfintele Mucenițe Chirienia și Iuliana
 2. Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, Anempodist, Elpidifor, Aftonie și cei împreună cu dânșii
 3. Sfinții Mucenici Achepsima Episcopul, Iosif și Aitala; Înnoirea bisericii din Lida a Sfântului Gheorghe; Minunea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe; Alți sfinți pomeniți la 3 noiembrie
 4. Cuviosul Părinte Ioanichie cel Mare; Sfinții Mucenici Nicandru Episcopul și Ermeu preotul
 5. Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia
 6. Sfântul Pavel Mărturisitorul; Sfântul Varlaam, Arhiepiscopul Novgorodului; Cuviosul Părinte Luca; Minunea din zilele lui Leon cel Mare; Alți sfinți pomeniți la 6 noiembrie
 7. Sfântul Mucenic Ieron și cei împreună cu dânsul; Cuviosul Părintele Lazăr din muntele Galisiului
 8. Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil
 9. Sfinții Mucenici Onisifor și Porfirie; Cuvioasa Maică Matroana; Cuvioasa Teoctista din Lesvia; Sfântul Simeon Metafrast; Sfântul Ierarh Nectarie de Eghina
 10. Sfinții Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Cuart și Tertie; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Ierarh Martin, Episcopul Galiei
 11. Sfântul Mare Mucenic Mina; Minunile Sfântului Marelui Mucenic Mina; Sfinții Mucenici Victor și Ștefanida; Sfântul Mucenic Vichentie diaconul; Cuviosul Părinte Teodor Studitul
 12. Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Cuviosul Părinte Nil Pustnicul
 13. Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului
 14. Sfântul Apostol Filip; Sfântul Grigorie Palama
 15. Sfinții Mucenici Gurie, Samona și Aviv; Sfântul Preacuviosul Paisie de la Neamț
 16. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei
 17. Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Neocezareei
 18. Sfântul Mucenic Platon; Sfinții Mucenici Roman și copilul Varula
 19. Sfântul Prooroc Avdie; Sfântul Mucenic Varlaam Bătrânul; Cuvioșii Părinți Varlaam și Ioasaf din India
 20. Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului; Cuviosul Părinte Grigorie Decapolitul, ale cărui moaște se află la Sfânta Mânăstire Bistrița-Vâlcea; Sfinții Mucenici Evstatie, Tespesie și Anatolie
 21. Intrarea Maicii Domnului în Biserică
 22. Sfinții Apostoli Filimon, Arhip și Apfia; Sfânta Muceniță Cecilia și cei împreună cu dânsa, Sfinții Mucenici Valerian, Tivurtie și Maxim
 23. Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Grigorie, Episcopul Acragandiei; Sfântul Antonie de la Iezeru-Vâlcea
 24. Sfântul Mucenic Clement, Papă al Romei; Sfântul Mucenic Petru, Arhiepiscopul Alexandriei
 25. Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie
 26. Cuviosul Părinte Alipie Stâlpnicul; Cuviosul Părinte Stelian Paflagonul; Sfântul Ierarh Iona, Arhiepiscopul Novgradului; Cuviosul Nicon, ucenicul Sfântului Serghie de Radonej; Cuviosul Varlaam, egumenul Pecerskăi
 27. Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Cuviosul Părinte Grigorie Sinaitul
 28. Cuviosul Părinte Ștefan cel Nou
 29. Sfântul Mucenic Paramon și cei împreună cu dânsul; Cuviosul Părinte Acachie Ascultătorul
 30. Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat