Martie

Martie

 1. /
 2. Sinaxar
 3. /
 4. Martie

Mărțișor (31 de zile; ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)

 1. Cuvioasa Muceniță Evdochia; Sfânta Cuvioasă Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel și Anton; Sf. Mc. Silvestru și Sofronie; Sf. Mc. Nestorian; Sf. Mc. Harisie, Nichifor și Agapie; Cuv. Agapie de la Vatopedi, Muntele Athos
 2. Sfântul Sfințitul Mucenic Teodot, Episcopul Cirenei (Cipru); Sfântul Mucenic Troadie; Sfinții patru sute patruzeci de Mucenici; Cuviosul Agaton; Sf. Mc. Isihie Sincliticul; Sf. Mc. Cvint, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Nestor și Tribimiu; Sf. Ap. Parmena, unul din cei 7 diaconi; Sf. Mc. Eutalia, fecioara; Sf. Mc. Andronic și Atanasia; Sf. Nicolae, preotul din Plana (Grecia)
 3. Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc; Sf. Mc. Teodoret, preotul din Antiohia; Sf. Zenon și Zoil; Sf. Piamun fecioara
 4. Cuviosul Gherasim de la Iordan; Sfinții Mucenici Pavel și Iuliana și cei împreună cu dânșii; Cuviosul Iacob pustnicul; Sf. Mc. Codrat, Acaciu și Stratonic, cei ce au fost mai înainte chinuitori ai sfinților mucenici Pavel și Iuliana; Sf. Grigore, episcopul Asului din Anatolia (sec. XII)
 5. Sfântul Mucenic Conon din Isauria; Sfântul Mucenic Conon grădinarul; Cuviosul Isihie pustnicul; Sfântul Mucenic Evloghie palestinianul; Sf. Mc. Evlampiu; Sf. Mc. Arhelau și a celor 152 împreună cu dânsul; Sf. Mc. Ioan Bulgarul
 6. Sfinții patruzeci și doi de mucenici din Amoreea; Sfântul Conon, împreună cu fiul său; Cuv. Isihiu, făcătorul de minuni; Cuv. Mc. Maxim; Sf. Mc. Eufrosin; Afarea Sfintei Cruci și a sfintelor piroane de către Sf. Elena împărăteasa; Sf. Mc. Iulian și Evul
 7. Sfinții Sfințiți Mucenici Efrem, Vasile, Evghenie, Elpidie, Agatodor, Eterie și Capiton; Cuviosul Emilian monahul; Cuviosul Pavel cel simplu, ucenicul Sf. Antonie cel Mare; Povestire despre cei ce primesc milostenie; Sf. Nestor și Arcadie, episcopii Trimitundei; Sf. Efrem, patriarhul Antiohiei
 8. Cuviosul Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Mucenic Teodorit, prezbiterul Antiohiei; Sfântul Pavel Mărturisitorul; Sf. Ap. Ermis; Cuv. Dometie
 9. Sfinții patruzeci de Mucenici din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian; Sf. Cezarie, fratele Sf. Grigore Teologul
 10. Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie, Anect, Pavel, Crescent și cei împreună cu dânșii; Sfântul Mucenic Codrat Nicomidianul, împreună cu Saturnin, Rufin și alții; Cuvioasa Anastasia, care s-a nevoit în chip bărbătesc în Egipt; Sf. Mc. Mihail din Agrafa, cel ce a mărturisit în Tesalonic în anul 1544
 11. Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Pionie, prezbiterul Smirnei, și cei împreună cu dânsul; Cuv. Gheorghe cel Nou, purtătorul de Dumnezeu și făcătorul de minuni; Sf. Mc. Trofim și Talu, care au pătimit în Laodiceea; Aducerea moaștelor Sf. Mc. Epimah în Constantinopol
 12. Cuviosul Teofan Mărturisitorul; Sfântul Grigorie Dialogul, papă al Romei; Dreptul Finees; Cuv. Simeon Noul Teolog
 13. Aducerea moaștelor Sfântului Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Urpasian; Sf. Mc. African, Publiu și Terentiu; Sf. Mc. Aviv cel din Ermupolis; Sf. Mc. Cristina, cea din Persia; Sf. Mc. Publiu, episcopul atenienilor
 14. Cuviosul Benedict, purtătorul de Dumnezeu; Sf. Mc. Alexandru, cel din Pidna (Macedonia); Sf. Eushimon mărturisitorul, episcopul Lampsacului
 15. Sfinții Mucenici Agapie, Plisie, Timolau, Romil și cei împreună cu dânșii; Sfântul Mucenic Alexandru, preotul din Sida; Sfântul Mucenic Nicandru; Sfântul Mucenic Menign Nălbitorul; Sf. Ap. Aristobul, episcop de Cornwall în Marea Britanie, fratele Sf. Ap. Barnaba; Sf. Mc. Nicandru, cel din Egipt; Sf. noul Mc. Manuil Criteanul, care a mărturisit în Hios la anul 1792; Sf. Nicandru din Gorodno
 16. Sfântul Mucenic Sabin; Sfinții Mucenici Trofim și Tala; Sfântul Apostol Aristobul, Episcopul Britaniei; Cuviosul Anin monahul, făcătorul de minuni
 17. Cuviosul Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Teostirict mărturisitorul, igumenul Mănăstirii Pelecet; Sf. Mc. Pavel, mărturisitorul pentru sfintele icoane; Sf. Macarie făcătorul de minuni, igumenul de la Koliazino; Sf. Patrick, Episcopul și Iluminătorul Irlandei
 18. Sfântul Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim, Evcarpion din Nicomidia; Sf. Maria, sora lui Lazăr, care a uns picioarele Domnului cu nard și le-a șters cu părul capului ei
 19. Sfinții Mucenici Hrisant și Daria și cei împreună cu dânșii; Sf. Mc. Panhariu; Sf. Mc. Diodor preotul și Marian diaconul; Sf. noul Mc. Dimitrios Strungarul (1564); Sf. Inocent din Komel; Sf. Bassa din Pskov
 20. Cuvioșii Părinți uciși de arabi în Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit; Sf. 7 Mc. din Aminsos: Alexandra, Claudia, Eufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia și Teodosia; Sf. Nichita Mărturisitorul, ep. Apoloniadei; Sf. Mc. Rodion; Sf. Mc. Ahile Prefectul (eparhul); Sf. Mc. Lolion; Sf. Mc. Emmanuel; Sf. noul Mc. Miron Cretanul (anul 1793); Sf. Cuthbert, episcop de Lindisfarne (Anglia)
 21. Sfântul Toma, Patriarhul Constantinopolului, ucenicul Sf. Ioan Postitorul; Cuviosul Iacob, Episcopul și Mărturisitorul; Sfântul Chiril, Episcopul Catanei; Sf. Mc. Filimon și Domnin romanii; Sf. Viril, Ep. de Catania (Sicilia); Sf. Serapion Sidonitul; Sf. Serapion, Ep. de Thmuis (Egipte); Sf. Lupicin din Lauconia
 22. Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul Ancirei; Sfânta Drosida și cele împreună cu dânsa; Sf. Mc. Calinica și Vasilisa; Sf. noul Mc. Eutimie Athonitul (anul 1814)
 23. Sfântul Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai săi; Cuviosul Nicon, egumenul Pecerscăi; Sf. Mc. Dometie din Frigia; Sf. Mc. Luca din Mitilene (anul 1802); Cuv. Gheorghe cel Nou, făcătorul de minuni din Diipiu; Sf. Pahomie din Nerekta
 24. Înainte-prăznuirea Buneivestiri; Sfântul Artemon, Episcopul Seleuciei din Pisidia; Cuviosul Iacob Mărturisitorul; Minunea ce s-a făcut în Mănăstirea Pecersca; Sf. Zaharia de la Sketis (pustia Egiptului); Cuv. Martin din Teba; Sf. Mc. Partenie, patr. de Contantinopol (anul 1657); Sf. Ștefan și Petru din Kazan (Rusia); Sf. Zaharie Postitorul din Lavra Grotelor din Kiev
 25. Bunavestire a preasfintei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria; Sf. Mc. Pelaghia și Teodosia; Cuv. Senufie, purtătorul de semne; Sf. Tihon, patr. Moscovei († 1925)
 26. Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Mucenic Irineu, Episcopul Sermiei; Cuviosul Malh; Cuviosul Vasile cel Nou; Sf. Codrat, Teodosie, Emanuil și alți 40 de mucenici din părțile Răsăritului; Sf. 26 de mucenici goți; Sf. Ștefan Mărturisitorul, egumenul de la Mănăstirea Triglia, în Bitinia; Sf. Avraam de la Mont Latros; Sf. Nichifor, Ep. de Milet
 27. Sfânta Muceniță Matroana din Tesalonic; Cuviosul Ioan înainte-văzătorul, pustnicul și închisul din Egipt; Sf. Anania proorocul; Sf. Mc. Filet senatorul, cu soția lui Lidia și cu cei patru fii ai lor: Macedon, Teoprep, Cronid comentaristul și Amfilohiu ducele; Sf. Mc. Ioan și Baruh; Cuv. Eutihie episcopul; Sf. Chiric din Apros; Sf. Pavel, ep. Corintului, fratele Sf. Petru, ep. Argosului, purtătorul de semne; Cuv. Ioan din Licopolis
 28. Cuviosul Ilarion, noul mărturisitor; Cuviosul Ștefan Mărturisitorul, egumenul mânăstirii Triglia; Cuviosul Evstratie, pustnicul și mucenicul Pecerscăi; Povestire despre ostașul Taxiot; Sf. Isihie din Ierusalim; Sf. Irodion, unul din cei 70 de apostoli ai Domnului; Sf. Dionisie cel Milostiv, ep. de Larisa și întemeietor al Mănăstirii Sf. Nicolae, numită Anapavsas, la Meteore; Sf. Ștefan Mărturisitorul, făcătorul de minuni
 29. Cuviosul Marcu, Episcopul Aretusiei, Chiril diaconul și cei împreună cu dânșii; Sf. Mc. Iona, Varahisiu și a celorlalți 9 mucenici împreună cu ei; Cuv. Eustatiu mărturisitorul, episcopul Chiului Bitiniei; Sf. Ap., dintre cei 70: Sosten, Apolo, Chifa și Epafrodit
 30. Sfântul Ioan Scărarul; Monahul care n-a osândit pe nimeni; Sf. prooroc Ioad; Cuv. Ioan, cel ce s-a nevoit într-o fântână; Sf. Euvula, maica Sf. Pantelimon; Sf. Ioan, patriarhul Ierusalimului; Sf. Sfințit Mc. Zaharia cel nou, care a mărturisit în Corint, la anul 1684
 31. Sfântul Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrelor; Sfântul Iona, Mitropolitul Kievului și a toată Rusia; Sfinții Mucenici Avdas episcopul și Veniamin diaconul și cei împreună cu dânșii; Cuv. Acachie Mărturisitorul; Cuv. Ștefan, făcătorul de minuni