Aprilie

Aprilie

 1. /
 2. Sinaxar
 3. /
 4. Aprilie

Prier (30 de zile; ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)

 1. Cuvioasa Maria Egipteanca; Cuviosul Macarie Mărturisitorul, egumenul Peleichitului; Sf. Mc. Gherontie și Vasilid; Sf. și dreptul Ahaz
 2. Pomenirea Cuviosului Tit, făcătorul de minuni; Pătimirea Sfântului Mucenic Amfian și a fratelui său Edesie; Sf. Mc. Policarp; Sf. Grigorie, sihastrul din Nicomidia (anul 1240)
 3. Cuviosul Nichita Mărturisitorul, egumenul mănăstirii Midichia; Sf. Mc. Elpidifor; Sf. Mc. Diu; Sf. Mc. Vitonie; Sf. Mc. Galic; Sf. Cuv. Ilirie din Muntele Mirsiona; Sf. Noului mucenic Pavel Rusul
 4. Viața Cuviosului Iosif, scriitorul de cântări și făcătorul de canoane; Pătimirea Sfintei Mucenițe Fervuta și a roabei sale; Cuv. Gheorghe din Maleo; Cuv. Puplie, cuviosul Platon egumenul Mănăstirii Studitilor; Sf. Cuvioși Teona, Simeon și Forvin; Cuv. Zosima, care a îngropat pe Sfânta Maria Egipteanca; Cuv. Teona, și sihastru la Pantocrator (Muntele Athos) și episcop al Tesalonicului
 5. Pătimirea Sfinților Mucenici Agatopod diaconul și Teodul citețul; Cuviosului Marcu din muntele Fracesc - Etiopia; Cuviosului Puplie monahul; Cuvioasa Teodora din Tesalonic; Sf. Mc. Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion și Nichifor; Sf. Mc. Pompie; Sf. Mc. Maxim și Terentie; Sf. cinci mucenici cei din Lesbos; Sf. Mc. Termu; Sf. Nou Mucenic Gheorghe, care s-a nevoit în noul Efes († 1801)
 6. Sfântul Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfinții 125 de mucenici din Persida; Cuv. Platonida; Sf. doi mucenici cei din Ascalon; Cuv. Grigore Sinaitul; Cuv. Grigorie cel ce a sihăstrit în munții marii Lavre a Atonului
 7. Cuviosul Gheorghe Mărturisitorul, Mitropolitul Mitiliniei; Sfântul Mucenic Caliopie; Sf. Mc. Rufin diaconul; Sf. Mc. Achilina cea nouă; Sf. două sute de mucenici cei din Sinope
 8. Pomenirea Sfinților Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din numărul celor șaptezeci; Cuviosul Nifon, Episcopul Novgorodului; Cuv. Celestin papă al Romei; Sf. Pavsilip; Sf. Noul Mucenic Ioan Corabierul, care a suferit mucenicia în ostrovul Cos
 9. Sfântul Mucenic Evpsihie cel din Cezareea; Sfântul Mucenic Vadim; Sf. mucenici cei ce s-au săvârșit în robie în Persida; Sf. Avdiisus, care prin sabie s-a săvârșit
 10. Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii; Sf. Proorociță Olda; Sf. Mc. Iacov preotul și Aza diaconul; Sf. Mc. Dima, care a suferit mucenicia în Smirna
 11. Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica; Sfântul Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului; Cuv. Trifina din Cizic; Cuv. Farmutie
 12. Cuviosul Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei; Cuviosul Isac Sirul; Cuvioasa Atanasia Egumena; Sf. Sava de la Buzau; Sf. Mc. Dimi și Protion; Sf. Mc. Mina, David și Ioan; Cuv. Acachie cel nou care la Sfântul Munte în Schitul Cavsocaliviului a sihăstrit
 13. Sfântul Mucenic Artemon; Sf. Noului Mucenic Dimitrie Peloponisiul; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dada; Sf. Mc. Elefterie Persul; Sf. Mc. Teodosie; Sf. Mc. Zoil
 14. Sfântul Mucenic Martin Mărturisitorul, papă al Romei; Sfânta Muceniță Tomaida; Sfinții Mucenici din Litva, Antonie, Ioan și Eustatie; Sf. Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin; Sf. Mărturisitori episcopi de Apus: Serghie, Pir și Teodor; Sf. Mc. Ardalion glumețul
 15. Sfinții Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 de Apostoli; Sfântul Mucenic Crescent; Sfintele Mucenițe Vasilisa și Anastasia; Cuv. Leonid episcopul Atenei; Sf. Mc. Teodor preotul și Pavsolipie
 16. Sfintele Mucenițe Agapia, Hionia și Irina; Sfinții Filic Episcopul, Ianuarie Preotul, Furtunat și Septemin; Sf. Mc. Leonid, Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa și Teodora; Sf. Muceniță Irina; Sf. Mc. Mihail Vurliotul, care a suferit mucenicia în Smirna, la anul 1772
 17. Sfântul Mucenic Simeon, Episcopul Persiei; Cuviosul Acachie, Episcopul Melitinei; Sfântul Agapet, Papă al Romei; Cuviosul Savatie; Cuviosul Zosima; Sf. Mc. Adrian
 18. Cuviosul Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul; Sfântul Mucenic Sava Gotul de la Buzău; Sfântul Cozma, Episcopul Calcedonului; Sfinții Mucenici Victor, Zotic, Zinon, Achindin și Severian; Sfântul Mucenic Ioan cel Nou
 19. Cuviosul Ioan al Lavrei celei Vechi; Cuviosul Gheorghe Mărturisitorul; Sfinții Mucenici Hristofor, Teona și Antonin; Cuviosul Trofin, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Pafnutie; Sf. Socrat și Dionisie; Cuv. Simeon, egumenul Sf. Manastiri Filotheu din Muntele Athosului
 20. Cuviosul Teodor Trihina; Cuviosul Anastasie, Egumenul Muntelui Sinai; Cuviosul Anastasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei; Cuviosul Grigorie, Patriarhul Antiohiei; Sfântul Ierarh Teotim I, Episcopul Tomisului; Sf. Mc. Victor, Zotic, Zinon, Achindin, Chesarie, Severian, Hristofor, Teona și Antonim; Sf. Apostol Zacheu; Cuv. Iosaf, ce a sihăstrit împreună cu Cuv. Atanasie din Meteore
 21. Sfântul Ianuarie Episcopul; Sfântul Mucenic Teodor, din Perga Pamfiliei; Sfânta Muceniță Alexandra împărăteasa și a slugilor ei Apolo, Isachie și Codrat; Sf. Maximian, Patriarhul Constantinopolului; Cuv. Atanasie Sinaitul
 22. Cuviosul Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Cuviosul Vitalie Monahul; Sf. Mc. Nearh, care de sabie s-a săvârșit; Sf. Apostol Natanail, care este Simon Zilotul
 23. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință; Din minunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe; Sf. Mc. Valerie; Sf. Mc. Anatolie și Protoleon stratilații; Sf. Mc. Atanasie cel dintre fermecători; Sf. Mc. Glicherie plugarul; Sf. Donat și Terinos, care prin sabie s-au săvârșit; Sf. Noul Mucenic Gheorghe, care a mărturisit în cetatea Ptolemaidei, la anul 1792; Sf. Mc. Lazar Bulgarul, care a fos chinuit la anul 1802
 24. Sfântul Ierarh Iorest Mărturisitorul, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Sava Mărturisitorul, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul, Episcopul Maramureșului; Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Cuvioasa Elisabeta, făcătoarea de minuni; Sfinții Mucenici Evsevie, Neon, Leontie și Lughin; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin; Cuviosul Toma Monahul; Sf. Mc. Nicolae, care a mărturisit în Magnesia, la anul 1676; Sf. Mc. Duca croitorul mitilenean
 25. Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu; Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sf. Macedonie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Nichi
 26. Sfântul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfântul Ștefan, Episcopul Permului; Sf. Glafira; Cuv. Iusta; Cuv. Nestor
 27. Sfântul Mucenic Simeon, Episcopul Ierusalimului; Cuviosul Ștefan, Episcopul Vladimirului; Cuviosul Ioan Mărturisitorul; Sfinții Apostoli Aristarh, Marcu și Zinon; Sf. Evloghie primitorul de străini; Sf. Mc. Lolion cel nou; Sf. Mc. Puplie
 28. Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru, fecioara Cherchira și cei împreună cu dânșii; Sfinții Mucenici Maxim, Dada și Cvintilian; Sf. Apostoli Onisifor și Evod; Sf. Mc. Neon; Sf. Mc. dintre tâlhari care crezând în Hristos, în căldare cu smoală s-au săvârsit
 29. Sf. Nouă Mucenici cei din Cizic: Teognis, Ruf, Antipatru, Teistih, Artemas, Magnon, Teodot, Tavmasie și Filimon; Cuv. Memmon Mărturisitorul, făcătorul de minuni; Cuv. Avxivie
 30. Sfântul Apostol Iacob, unul din cei doisprezece, fratele Sf. Apostol Ioan, de Dumnezeu cuvântătorul; Sfântul Donat, Episcopul Evriei; Sf. Ierarh Ignatie Briancianinov, Episcopul Stavropolului; Sf. Clement, făcătorul de canoane; Sf. Mc. Maxim; Aflarea moaștelor Sf. Mc. Vasile, episcopul Amasiei; Sf. Mc. Arghira, care a mărturisit pe Hristos în Constantinopol