Sinaxar 15 aprilie

  1. /
  2. Sinaxar
  3. /
  4. Aprilie
  5. /
  6. Sinaxar 15 aprilie

📑 Cuprins:


🔊 Sinaxar audio:

*Voce : părintele arhidiacon Adrian Maziliţa, sursa: sinaxar.ro

🎬 Sinaxar video:


Sfinții Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 de Apostoli

Sfântul Apostol Aristarh, pe care îl pomenesc Faptele Apostolilor și epistolele Sfântului Pavel către Coloseni și către Filimon, a fost episcop în Apamia Siriei. Sfântul Pud, de asemenea este pomenit de Sfântul Apostol Pavel în epistola a doua către Timotei, unde zice: „Închină-se ție și Pud”. El a fost bărbat drept și credincios între boierii Romei, primind în casa sa pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, precum și adunarea celorlalți credincioși. Acea casă s-a prefăcut după aceasta în biserică și se numea „păstorească”, în care se zice că și Sfântul Petru lucra cele sfinte.

Pe Sfântul Trofim la fel îl pomenesc Faptele Apostolilor, cum și Sfântul Pavel spune în aceeași scrisoare către Timotei, zicând: „Pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet”. Sfântul Trofim împreună cu Pud și cu Aristarh au urmat în toate prigonirile Sfântului Pavel; iar la sfârșit, adică la tăierea lui Pavel de către Nero în Roma, au fost tăiați și acești trei Apostoli ai Domnului, Aristarh, Pud și Trofim, împreună cu Sfântul Pavel.

Sfântul Mucenic Crescent

Acest Sfânt a fost din Mira Lichiei, de neam strălucit, înaintat în vârstă. Văzând că păgânătatea se semețește, și legea idolilor se înalță, și pe mulți supuși sub robia rătăcirii, de se închinau la cele fără de suflet, el intrând în mijlocul lor, îi îndemna să părăsească deșertăciunea și să se întoarcă spre Dumnezeul, Cel cinstit de creștini, ca un făcător al tuturor și a toată suflarea de viață dătător. Iar guvernatorul, numindu-l pe sfânt bicisnic și nenorocit, că însuși de bunăvoia lui și-a ales a ajunge la torturi, sfântul zise că mai mare fericire și cinste este a pătimi cineva pentru Hristos. Și întrebându-l de soartă, de patrie și de nume, el pentru toate spunea că este creștin. Și nevrând nici de formă să dea cinste idolilor, cum îl sfătuia guvernatorul la toate, ci mărturisea și zicea că nu poate trupul să facă alta decât ceea ce vrea sufletul, de care sufletul este ocârmuit. De aceea a fost supus la chinuri în timpul cărora și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu.

Sfintele Mucenițe Vasilisa și Anastasia

Aceste sfinte erau din marea cetate Roma, de bun neam și bogate, mucenițe fiind ale Sfinților Apostoli. După sfârșitul cărora, adunând noaptea sfintele lor moaște, și îngropându-le, au fost pârâte la Nero împăratul, care le-a pus întâi la închisoare. Apoi, fiind scoase și spunând ele că rămân întru mărturisirea lui Hristos, au fost spânzurate și li s-au tăiat sânii și mâinile și picioarele și limbile și la sfârșit li s-au tăiat și capetele de sabie.

Cuv. Leonid episcopul Atenei

Sf. Mc. Teodor preotul și Pavsolipie