Ianuarie

Ianuarie

 1. /
 2. Sinaxar
 3. /
 4. Ianuarie

Gerar (31 de zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)

 1. Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos; Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfântul Mucenic Vasile din Ancira; Sf. Mucenic Teodot; Sfântul Grigorie Nazianzul, tatăl Sfântului Grigorie Teologul
 2. Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei; Sfântul Preacuviosul Serafim de Sarov; Sf. sfințit mucenic Taghen; Sf. Teopempt și Teodota; Cuv. Marcu cel surd; Sf. Serghie; Sf. Teopist; Cuv. Cosma, arhiep. Constantinopolului, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Zorz Ghiurghiul din Mitilina
 3. Sfântul Prooroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie; Cuv. Petru Stegarul; Sf. Mc. o maică împreună cu cei doi fii ai ei
 4. Soborul Sfinților șaptezeci de Apostoli; Cuviosul Teoctist din Sicilia; Sfântul Mucenic Zosima; Cuv. Apolinaria, cea din Sinclit; Cuv. Eftimie cel nou; Cuv. Eftimie, egumenul Mănăstirii Vatoped; Sf. Mc. Hrisant și Eufimia; Sf. nou Mc. Onufrie, cel din Chio
 5. Sfinții Mucenici Teopempt și Teona; Sfânta Cuvioasa Sinclitichia; Cuvioasa Apolinaria, fecioara; Cuv. Grigorie din Acrita; Cuv. Fostirie; Sf. Mc. Sais; Sf. Mc. Teoid; Cuv. Domnina; Cuv. Tatiana; Sf. nou Mc. Romano cel din Carpensia; (Ajunul Bobotezei - Post)
 6. Botezul Domnului, Sfânta și Dumnezeiasca Arătăre (Teofania) a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos; Sf. nou sfințit Mucenic Romano Lachedemonul
 7. Soborul Sfântului Ioan Botezătorul; Cuvânt despre cinstita mână a Sfântului Ioan Botezătorul; Sf. nou Mc. Atanasie cel din Atalia
 8. Cuviosul Părinte Gheorghe Hozevitul; Cuvioasa Maică Domnica; Sfinții Mucenici Iulian și Vasilisa și cei împreună cu dânșii; Cuviosul Grigorie de la Pecersca; Sf. sfințit Mc. Carterie; Sf. Chir, arhiep. Constantinopolului; Sf. Attic, patriarhul Constantinopolului; Sf. prooroc Sameu Elamiteanul; Sf. Agaton; Sf. Mc. Teofil diaconul și Eladie mireanul
 9. Sfântul Mucenic Polieuct; Cuviosul Părinte Eustratie, făcătorul de minuni; Sf. Petru al II-lea, ep. de Sebasta; Sf. Filip, mitrop. de Moscova; Sf. Partena din Edesa
 10. Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nisei; Sfântul Ierarh Dometian, Episcopul Melitinei; Cuviosul Părinte Marchian, preotul și iconomul marii Biserici de la Constantinopol; Cuviosul Antipa de la Calapodești; Sf. Amonie din Nitria
 11. Cuviosul Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște; Cuv. Teodosie cel din Antiohia; Sf. Ștefan cel din Plachidiane, Teodor și Agapie arhimandritul; Sf. Mc. Mal; Cuv. Teodosie, egumenul sfintei Mănăstiri Filoteu din Muntele Athos, care a fost și episcop de Trapezunt
 12. Sfânta Muceniță Tatiana, fecioara; Sfântul Mucenic Petru; Sf. Mc. Mertie; Sf. opt mucenici de la Niceea; Sf. Mc. Eutasia; Cuv. Ilie, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Teodor al Evhaitelor; Cuv. Teodosia cea din Alexandria
 13. Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic; Cuviosul Iacob din Nisibe; Cuviosul Părinte Maxim Cavsocalivitul; Sf. Mc. Pahomie și Papirin
 14. Cuvioșii Părinți uciși în Muntele Sinai; Cuvioșii Părinți uciși în Sinai și Rait; Cuvioșii Părinți Simion și Sava, ctitorii Mânăstirii Hilandarul (Multele Athos); Cuv. Ștefan, care a făcut mănăstirea Hinolacul; Cuv. Teodul, fiul lui Nil cel înțelept; Sf. Mc. Agni
 15. Cuviosul Părinte Pavel Tebeul; Cuv. Ioan cel sărac pentru Hristos, care s-a mai numit și Colibasul; Sf. Mc. Pansofie
 16. Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfinții Mucenici și frați Pevsip, Elasip, Mesip, Neonila și cei împreună cu dânșii; Sf. Mc. Danact, citețul; Sf. sfințit nou Mc. Damaschin
 17. Cuviosul Părintele nostru Antonie cel Mare; Cuv. Antonie cel Nou, purtătorul de Dumnezeu și făcătorul de minuni; Evlaviosului împarat Teodosie cel Mare; Cuv. Ahila, despre care se vorbeste în Pateric
 18. Sfântul Atanasie Mărturisitorul, Arhiepiscopul Alexandriei; Sf. Mc. Xenia; Cuv. Marcian cel din Cipru
 19. Cuv. Macarie cel Mare, Egipteanul; Cuviosul Părinte Macarie Alexandrinul; Sfânta Muceniță Eufrasia fecioara; Cuv. Meletie Valisiotul Mărturisitorul; Sf. Marcu Eugenicul cel din Efes, singurul luptător, apărător și păzitor al Ortodoxei; Sf. Arsenie, arhiepiscopul Cherchirei
 20. Cuviosul Părinte Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Vas, Eusebiu, Eutihiu și Vasilid; Sf. Mc. In, Pin și Tim; Sf. Mc. Tira și Agni; Evlaviosul împarat Leon cel Mare din Tracia, numit Machelis; Sf. nou Mc. Zaharia, care a mărturisit în Paleopatra din Peloponez; Sf. Mc. Ana
 21. Cuviosul Părinte Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfinții Mucenici Valerian, Candid, Achila și Evghenie din Trapezunta; Sfânta Muceniță Agnia fecioara; Cuv. Zosim, episcopul Siracuzei din insula Siciliei; Cuv. Neofit, îngrijitorul Mănăstirii Vatopedului, care a auzit glasul Născătoarei de Dumnezeu, ieșind din gura sfintei ei icoane; Sf. 4 Mc. din Tir
 22. Sfântul Apostol Timotei din cei șaptezeci, ucenicul Sf. Ap. Pavel; Sfântul Mucenic Anastasie Persul; Sf. Mc. Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavril, Ioan, Parod și alți 377 mucenici
 23. Sfinții Mucenici Clement, Episcopul Ancirei, Agatanghel și cei împreună cu dânșii; Sfântul Paulin Milostivul, Episcop de Nola; Cuv. Eusebiu; Cuv. Mavisma Sirul; Cuv. Mavisma Sirul
 24. Cuvioasa Xenia; Sf. Mc. Pavel, Pavsirie și Teodotion; Sf. Mc. Vavila din Sicilia, și ucenicii săi, Timotei și Agapie; Cuv. Macedonie; Cuv. Filon, episcopul Calpasiei; Sf. Mc. Varsim și cei doi frați ai lui; Cuv. Dionisie cel din Olimp; Cuv. Zosima
 25. Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Betranion, Episcopul Tomisului; Cuv. Apollos (Apolo), despre are se face pomenire și în Patericul egiptean; Sf. Maris; Cuv. Publie; Cuv. Castin, episcopul Bizanțului; Cuv. Dimitrie Schevofilaxul; Sf. nou Mc. Auxentie
 26. Cuvioșii Xenofont și Maria cu fiii lor Ioan și Arcadie; Cuv. Simeon, numit cel batrân; Sf. Mc. Anania preotul, Petru temnicerul și alți 7 ostași care au fost cu ei; Cuv. Amona; Cuv. Gavriil
 27. Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur în Constantinopol; Sf. Marciana împărăteasa, cea socotită între Sfinții Apostoli; Cuv. Petru Egipteanul; Cuv. Claudin; Sf. nou Mc. Dimitrie, care a mărturisit în Constantinopol, în anul 1784
 28. Cuviosul Părinte Efrem Sirul; Cuviosul Efrem, Episcopul Periaslavului; Cuviosul Efrem, făcătorul de minuni; Cuv. Paladie; Cuv. Iacov Sihastrul; Sf. Mc. Haris
 29. Aducerea moaștelor Sfântului Mucenic Ignatie Teoforul; Cuviosul Lavrentie din Pecersca; Sf. 7 Mc. din Samosata: Filotei, Iperehie, Aviv, Iulian, Romano, Iacob și Parigorie; Sf. Mc. Silvan episcopul, Luca diaconul și Mochie citetul; Sf. Mc. Sarvil și Vevea sora lui, care au pătimit în Edesa; Sf. Mc. Varsemeu, episcopul Edesei; Cuv. Afraat; Cuv. Achepsima; Sf. nou Mc. Dimitrie Hiotul, care a pătimit la anul 1802
 30. Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Mc. Ipolit, papă al Romei și cei împreună cu el: Censurin, Aura, ce se mai numea și Hrisi, Felix, Maxim, Erculin, Venerie, Stirachin, Mina, Comod, Ermis, Mavru, Eusebiu, Rustic, Monagriu, Amandin, Olimpiu, Cipru, Teodor, Tribun, Maxim preotul, Arhelau; Sf. Mc. Teofil cel Nou; Sf. nou Mc. Teodor Militineul
 31. Sfinții Mucenici Chir și Ioan și Atanasia cu fiicele ei: Teodota, Teoctista și Eudoxia; Cuviosul Nichita, din Pecersca, Episcopul Novgorodului; Sf. Mc. Victorian, Victor, Nichifor, Claudie, Diodor, Serapion și Papia, cei din Corint; Sf. Mc. Trifina; Sf. nou Mc. Hie Ardunul, care a mărturisit în Calamata din Peloponez la anul 1686